Coob cuag xub ntab, vam cuag xub muv. Nov ces yog peb Xyooj Ntsaimvab tsevneeg!

Tshoob Kos/Wedding

Share with:


Hauv peb tsev neeg Ntsaim Vab muaj cov tshoob kos teem tseg raws li nram qab no.  Thov nej txhob npaj mus dab tsi es tuaj koom kom tau.

August 15, 2015: Ntxoov Vaj tus txhais rooj tshoob yuav ua rau tom Tswv Liag tsev nyob rau Menomonie.

October 3, 2015: Vamxeeb hu plig rau nyab tshiab.

October 10, 2015: Npoos Mis tus txhais rooj tshoob yuav ua rau tim Npoos Mis tsev nyob rau Eau Claire.

October 17, 2015: Vamxeeb tus tub Paul & Nyab Tshiab rooj tshoob nyob rau Eau Claire.

Yog nej muaj lus nug dab tsi no hu rau cov nram qab no:

Txos–715-495-7229

Paj Ntxawg–715-497-8908

Pov–715-214-6567

 

Read More

Hmong Cultural Center of Eau Claire – Financial Support

Share with:


We are looking for members to support or help fund the building of our new Hmong cultural center.  Please let Pao Xiong know if you are interested in becoming a member.  Membership is current at $100 person.  It will increase to $150 per person after 12/31/15.

Benefits:

Funeral or memorial services, parties or gatherings, education or classes for our children, meetings or workshops.

Very attractive discount compare to renting any place in town – discount is only for members.

Non-members have to wait for 3 months to become members.

 

Pao Xiong  715-491-4706

 

Read More

New Family Leaders – March 2015

Share with:


Welcome Xai and Meng to our committees.  Xai will be working with Chia Koua as our new activity coordinator (Naibaan).  Meng will be working with Chao as a member of the Marriage Tradition committee.

Congratulations to both Xai and Meng…

 

 

 

 

Read More

Uploading Photos / Tso Duab Saib

Share with:


If you are interested in sharing your photos on our family website, please email the photos to Soua Chai, Blia or Tou Pao.  We can help you place your photos on the JeiVah website to share with our families.

Email your pictures to:  jeivah@yahogroups.com.

 

Thanks

 

Yog koj muaj duab xav tso rau hauv peb lub samthiaj JeiVah website no, koj xa tau rau Suav Nchai, Npliam thiab Tub Pov lawv.  Lawv mam pab koj muab koj cov duab tso rau hauv lub website rau peb tsevneeg tau saib.

Email yog:  jeivah@yahoogroups.com

 

Ua tsaug,

 

Read More

Pao and bike

Pao and bike

Share with:


Read More